Všenorská knihovna
a
Informační centrum Berounka

Všenorská knihovna
a
Informační centrum Berounka

Otevírací doba knihovny

                                                             Knihovna je Během Velikonočních svátků od soboty 30.3. 2024  uzavřena. Znovu otevíráme 3.4.2024

Pondělí a úterý: 
ZAVŘENO

Středa až neděle:
od 14 do 18 hodin

Kontakt: 

                                                                                         tel. 730 899 881

e-mail: knihovna@vsenory.cz

Všenorská knihovna slouží svým uživatelům více než 70 let. Poskytuje standardní knihovní a informační služby. Knihovní fond nabízí kolem 16 tisíc knih (beletrie, odborná literatura, knihy pro děti a mládež). Velké oblibě se těší detektivky a historické romány. Značná péče je dlouhodobě věnována malým čtenářům. Do knihovny dochází nejen celé rodiny a jednotliví rodiče s dětmi, ale i celé třídy ze základní školy i školky. S tím souvisí péče o fond knih pro děti i akce pro malé čtenáře. Pro větší děti vznikl hojně využívaný fond povinné četby, kterému říkáme Zlatý fond, poněvadž obsahuje to nejlepší z klasiků. Ve spolupráci s místní školou jsou jednou ročně pořádány prezentace přímo v základní škole zaměřené na svět informací, práci s informačními zdroji a rešeršování. Dlouhodobá péče o předškolní děti, žáky a studenty se vyplácí. Zvláště ti nejmenší přivádí do knihovny sourozence, rodiče a kamarády, a to i z okolních obcí. Pro děti se tradičně organizují Pasování prvňáčků na čtenáře a Noc s Andersenem.

Tradicí se staly geologické, vlastivědné a ornitologické vycházky, stánek na Jablkobraní, pořádání seminářů a další akce.

Specializací Všenorské knihovny je dlouhodobé získávání regionální literatury. Vznikl tak fond obsahující publikace o obcích a městech v regionu (Dolní Poberouní, Berounsko, Brdy, Zbraslavsko, Křivoklátsko atd.). Všenorská knihovna nabízí i kopie pamětních knih, školních a obecních kronik, a to jak tištěné, tak digitální. On-line katalog Portaro nabízí nejen informace o všech jmenovaných dokumentech, ale také faktografické informace a plné texty kronik a pamětních knih. V on-line katalogu je možné rovněž vyhledat e-knihy a knihy z výměnných souborů, které dvakrát ročně přiváží do Všenor Knihovna Jana Drdy v Příbrami.

Shromažďování regionální literatury a dokumentů o Všenorech přivedlo Všenorskou knihovnu k převzetí expozice o Marině Cvětajevové od Společnosti Mariny Cvětajevové. Tato ruská emigrantská básnířka žila na počátku 20. let 20. století ve Všenorech. Expozice znamená počátek Muzea Všenor.

Přestěhováním Všenorské knihovny do Kulturního domu ve Všenorech, znamená ve spojení s literární kavárnou a Muzeem Všenor větší využití služeb Všenorské knihovny a oživení Kulturního domu ve Všenorech.