Kulturní dům Všenory a jeho historie

Kulturní dům Všenory a jeho historie

Kulturní dům – původně taneční sál

Budova se nachází přímo v historickém jádru obce. Urbanisticky i architektonicky pozoruhodná stavba s hodnotným interiérem patří mezi kvalitní ukázky drobné veřejné neorenesanční architektury 80. let 19. století. Taneční sál – Kulturní dům vznikl vedle „Vily Nolč“, která byla postavena majitelem všenorského panství Janem Nolčem v roce 1874 a představovala ve své době první výletní restauraci a hotel ve zbraslavském okruhu.

Zřízení společenského zázemí pro pražskou smetánku se stalo základem rozvoje všenorské villegiatury. Z podnětu Jana Nolče také vznikl v roce 1880 Okrašlovací spolek pro Všenory a okolí, jeden z prvních spolků tohoto druhu v Čechách (jehož členové byly první zakladatelé všenorských vil).

V roce 1886 Jan Nolč přistoupil ke stavbě samostatného divadelního a společenského sálu v bezprostřední blízkosti restaurace. Trojlodní bazilikální stavba vynikala především interiérem s bohatou neorenesanční štukovou výzdobou a malbami od akad. mal. Adolfa Liebschera. Obě dvě budovy navazují přímo na areál historického lesoparku, který byl záměrně vybudován jako relaxační zóna a ve kterém se nachází několik stavebních památek, který navazuje na údolí a přírodní nivu řeky Berounky.

 

V roce 1928 je projektována dostavba při kratší jižní části objektu na západní straně a ve stejném duchu byla zřejmě v tomto období dobudována i dostavba na této straně objektu na východní straně.

V roce 1959 byla provedena jeho rekonstrukce, která zahrnovala zbourání přístavku na kratších stranách tohoto obdélníkového objektu a vybudování nových přístavků které byly ve svém půdorysu zvětšeny o šířku obou přísálí. Severní přístavek, zahrnující jeviště se zázemím byl podsklepen. V této době objekt sloužil jako sokolovna a společenský sál, který byl takto, po druhé světové válce, v rámci akce „Z“ obyvateli Všenor přestavěn na kulturní dům. Objekt byl přestavěn v zadní části dnes umístěného sociálního zařízení, kde byly prolomeny obvodové zdi rizalitu objektu a byly dále provedeny boční přístavy přísálí včetně vstupu do klubovny a sociálního zařízení celého objektu. 

V roce 2021, na základě dotačního titulu, obec Všenory koupila budovu Kulturního domu od soukromého majitele a započala rozsáhlou rekonstrukci. Cílem rekonstrukce bylo vybudování místa pro kulturní vyžití občanů Všenor a především záchrana této budovy. Pravděpodobným osudem této nádherné stavby, by bylo zboření budovy a postavení bytového domu.

Po rekonstrukci je k dispozici v kulturním domě víceúčelový sál, Muzeum Všenor, Knihovna a Literární kavárna.